એપ્લિકેશન બેકઅપ & રીસ્ટોર v1.0.5 – ડાઉનલોડ APK

એપ્લિકેશન બેકઅપ & રીસ્ટોર v1.0.5
એપ્લિકેશન બેકઅપ & રીસ્ટોર v1.0.5

વર્ણન

બેકઅપ & restore apps for android gadget

એપ્લિકેશન બેકઅપ & Restore is used to backup and restore apps for android.

વિકલ્પો:
Backup apps to SD card
Batch backup
Backup market hyperlink for protected apps
Restore apps from SD card
Batch restore
Fast uninstalling
Type apps by title, set up date, માપ
Auto backup on set up
Present storage utilization
Multi version backup
Search app from Google market
Ship apk file by electronic mail
Share market hyperlink
Help App2SD

*** ડિસ્કવર: App Backup can not backup knowledge or settings of apps for you, but it surely solely backup the apk information.

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો:
—–
ક્યૂ: Why cannot I restore apps?
એક: પર જાઓ “સિસ્ટમ સેટિંગ્સમાં”->Applications”, allow theUnknown sources” સેટિંગ, then you may restore apps from SD card.

ક્યૂ: Does it backup knowledge of apps?
એક: કોઈ, at present it solely backup the apk information of apps.

ક્યૂ: How can I ship the archived app to drop field?
એક: It requires the dropbox already put in in your cellphone, ઉપર ક્લિક કરો “ArchivedTab, lengthy click on on the app that you simply need to ship, then click onDorpbox”.

ક્યૂ: What are “સંરક્ષિત” એપ્લિકેશન્સ?
એક: “સંરક્ષિત” signifies that the apps are protected byCopy Protection”, and the apk file of them can’t be copied to SD card. On backup, the market hyperlinks of them might be saved for restoring.

***Any query, please ship suggestions to us by clickingmenu”->”પ્રતિસાદ” within the app***

***************************
INFOLIFE, Make Life Simpler!
***************************

KW:
backup,restore,app backup,app restore,backup app,appmonster,app saver,app supervisor,system panel,app share,uninstaller,installer,qq,app listing backup,backup to sdcard,batch backup,batch restore