બેન 10 પૃથ્વી, Android PSP ISO રક્ષક + સીએસઓ અત્યંત કમ્પ્રેસ્ડ રમત [PSP / PPSSPP]

Ben_10_protector_of_earth_psp_iso

બેન 10: પૃથ્વીના રક્ષક એક ઓન લાઇન મોટે ભાગે સંપૂર્ણપણે અમેરિકન એનિમેટેડ ટીવી ભાત બેન પર આધારિત મનોરંજન છે 10. તે અગ્રણી બેન છે 10 મનોરંજન અને તે PSP માટે શરૂ કરવામાં આવી હતી, PS2, નિન્ટેન્ડો ડીએસ અને નિન્ટેન્ડો વાઈ.

વધુમાં જુઓ:- ડાઉનલોડ સ્પાર્ટા એન્ડ્રોઇડ APK PSP ISO + સીએસઓ યુદ્ધ ઘોસ્ટ દેવ [PPSSPP / PSP]

Whereas sleeping close to the Grand Canyon, a mosquito-like drone sucks many of the DNA of Ben’s Omnitrix. A giant object crashes into the mountains, and Ben finds out he cannot remodel right into a quantity of of his aliens, solely Heatblast and 4 આર્મ્સ. After stopping by means of a amount of drones, he defeats a Large Mech Drone and finds an Omnitrix Crystal which gives him entry to XLR8.
બાદમાં, they go to Mesa Verde and uncover Vilgax’s Drones and Endlessly Knights stopping. After defeating all of the knights and drones, the Tennysons ask an injured Endlessly Knight about Enoch. He says that Enoch has used all of the Know-how of Space 51 to make a Large Battlebot to battle Ben. They go to Space 51 and battle Enoch, nonetheless Enoch recovers and climbs his battlebot. They consider some hydro-electric place the place the Battle Bot is cosy to battle, and Gwen thinks it’s Hoover Dam. They head to Hoover Dam and battle the Battle-Bot. Then Ben finds one totally different Omnitrix Crystal which regains entry to Cannonbolt.

Gameplay Ben 10 Protector of Earth

સૌ પ્રથમ, Ben can protect an alien for a restricted interval of time, nonetheless after defeating some bosses, Ben unlocks additional powers for his aliens and even unlocks the grasp administration, which suggests he can protect alien for an infinite interval of time or swap between aliens with out draining Omnitrix vitality. Assault combos may be unlocked accumulating Omnitrix elements. Restricted energy boosts or invincibility may be gathered, together with bonuses to make the Omnitrix recharge sooner. Three Sumo Slammer having fun with taking part in playing cards are hidden in every predominant stage, and as shortly as collected unlock decisions, comparable to film clips.

પણ જુઓ:- ડાઉનલોડ Tekken 6 Apk, Android PSP માટે [ISO + સીએસઓ]

After every stage, Plumber ranks are rewarded, relying on how briskly the participant beats that stage. If the participant will get an A rank, you get a personality view, normally a boss or a villain. Inside the principle boss ranges, a fast time occasion much like these of God of Battle permits gamers to execute a particular assault at optimistic elements.કેવી રીતે તૈયાર કરવા

  • ડાઉનલોડ PPSSPP.apk
  • પછી ખરીદીબેન 10 પૃથ્વી PSP ISO રક્ષકરોમ.
  • PPSSPP એપ્લિકેશન ચલાવો અને પસંદ કરોબેન 10 પૃથ્વી PSP ISO રક્ષક PSP ROM.
  • રમો અને મનોરંજન આવક.