Ta ia ma'a e Android – Download 'a e APK – Ko e polokalama lelei taha ki he Mobiles

Na'e ta ia 'e 'o download 'a e polokalama fakamuimuitaha 'o e Mod Apk ma'a e Android

'I he me'a ni sipoti ia ’ s kuo pau ke ke fai 'a e kehe 'aupito kehekehe lahi e 'ilo 'o e ngaue.
Te ke lava 'o tupulaki ke hoko ko ha woodcutter mo kamata tutu'u e papa. Tu'utu'u momomomo ange ia! Te ke lava 'o tupulaki ke hoko ko ha tokotaha tufunga hono fakahoko 'o ha ngaue faingofua ko ia 'oku fie ma'u e makape 'a e ngaue mo ha hamala. Fo'i fa'o ia! Pe mahalo te ke lava 'o tupulaki ke hoko ko ha taha keli ia – to'o 'a e ha pickaxe mamafa pea kamata 'a e ngaahi maka 'o e spliting. Maumau'i ia!

Chop It Apk Download

Te ke ’ kuo 'oku ha'u 'i he funga 'o ha kehekehe 'o e ngaahi me'a 'o e ponasi. Ma'ulalo hifo e celebs ke tuku kinautolu 'i he ngaahi me'angaue fo'ou 'i he loto 'o e tokotaha. Holoki 'a e loto mo ma'u 'a e ha mo ha toe founga 'e taha ke ta'e fakatokanga'i. Kosi 'o to'o hake 'a e uasi ke decelerate 'a e taimi.

Tokanga! Neongo 'a e me'a kotoa pe, fakataha mo e bonuses, 'e lava ke ke ha'u 'o a'u 'i he kotoa 'o e ngaahi me'a fakatu'utamaki 'e don ’ t 'oku sai'ia ange ke lomekina mo ha hamala pe pickaxe. Faucet kinautolu 'i – pea te ne fakakakato 'a e sipoti.

Download 'a e “Tu'utu'u momomomo ange ia” ta'etotongi!
Ma'u 'a e sipoti!

Download Chop It Apk Download