ദന്ഗംരൊന്പ 2 വിട പി.എസ്.പി വിഷ്ണുധർമശാസ്ത്രം നിരാശപ്പെടരുത് + ഗ്രൂപ്പുകൾ [ഇംഗ്ലീഷ് ഗെയിംപ്ലേ] സൗജന്യം

ദന്ഗംരൊന്പ 2 വിട സ്വതന്ത്ര ഓൺലൈൻ ഡൗൺലോഡ് ആശയറ്റവരാകുന്നു

ദന്ഗംരൊന്പ 2 വിട നിരാശപ്പെടരുത്, നൈസ് ദന്ഗംരൊന്പ ജപ്പാൻ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു 2: സയൊനര ജെത്സുബൊ ഗകുഎന്,[ബി] സ്പൈക്ക് ഛുംസൊഫ്ത് വികസിപ്പിച്ച ഒരു കാണാവുന്ന നോവൽ യാത്ര-ലൈൻ നാട്യമാണ്. ഇത് ദന്ഗംരൊന്പ പാൻജനസിസ് വഴി എല്ലാ രണ്ടാം ഗഡു തുടർന്ന്, ഒപ്പം ഒരു നേരിട്ട് അനുഭവസാക്ഷ്യം 2010 വിനോദ ദന്ഗംരൊന്പ: സന്തോഷവാർത്ത ബി.ടി ഓഫ് സജ്ജമാക്കുക. ഇത് ആദ്യം ജൂലൈ ന് പ്ലേസ്റ്റേഷൻ ത്രംസ്പൊര്തബ്ലെ ജപ്പാൻകാർ ആരംഭിച്ചു 26, 2012.

പ്ലേസ്റ്റേഷൻ വിറ്റ ഒരു പോർട്ട് ഒക്ടോബർ ജപ്പാനിൽ ആരംഭിച്ചു 10, 2013 , സെപ്തംബർ എൻഐഎസ് അമേരിക്ക നടത്തിയ വടക്കേ അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു 2014. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഹോം വസതിയിൽ വീട്ടിൽ ജാലകങ്ങൾ ഒരു പോർട്ട് ഏപ്രിൽ ആരംഭിച്ചു 18, 2016.

കായിക മാർച്ചിൽ പ്ലേസ്റ്റേഷൻ നാല് വേണ്ടി സവിശേഷമായ വേഷമിട്ട ആരംഭിച്ചു 2017.
കഥ അവരുടെ ആസ്പദമാക്കിയായിരുന്നു ന്റെ ഹെഡ്മാസ്റ്ററെ മൊനൊകുമ ഒരു ദ്വീപിൽ കുടുങ്ങി ആരുമായാണ് ആസ്പദമാക്കിയായിരുന്നു സ്കൂൾ സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു കൂട്ടം പിന്തുടരുകയും, ഒരു വികാര സ്റ്റഫ് കരടി. ദ്വീപ് വിട്ടു കഴിയും ചെയ്യുക, ഒരു കൃഷ്ണമണി ശരിക്കും തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അറുക്കേണം വേണം, ഒട്ടും വരുന്ന എല്ലാ അന്വേഷണത്തിനും വിചാരണ വഴി പിടിക്കാം.Danganronpa 2 Goodbye Despair Game

ഇതും കാണൂ:- സ്പാർട്ട ആൻഡ്രോയിഡ് APK പി.എസ്.പി ISO + സിഎസ്ഒ ദൈവമായ യുദ്ധത്തിന്റെ ഗോസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് [പ്പ്ഷ്പ്പ് / പി.എസ്.പി]

ദന്ഗംരൊന്പ 2 വിട ഗെയിംപ്ലേ നിരാശപ്പെടരുത്

വെറും നേരത്തെ വിനോദം പോലെ, ദന്ഗംരൊന്പ 2 തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ രണ്ടു ഗെയിംപ്ലേയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാത്തരം; കോളേജ് ലൈഫ്, ദിവസം-ശേഷം ദിവസം ലൈഫ് മാരകമായി ലൈഫ് ഭാഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞുപോകുക ഏത്, ക്ലാസ്സ് ട്രയൽ. എല്ലാ ദിവസം-ശേഷം ദിവസം ലൈഫ് പകുതി വഴി, രണ്ടിലും തന്ത്രം പൂർണ്ണമായും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ പ്രതീകങ്ങൾ പുരോഗതി ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എല്ലാ സ്വതന്ത്ര സമയം 'എന്ന പ്രതീകങ്ങൾ സംവാദം’ വിഭാഗങ്ങൾ ഹോപ്പ് അവയാണ് തെറ്റോ, ക്ലാസ് ട്രയൽ വഴി എല്ലാ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല വൈദഗ്ധ്യം വിൽക്കരുതു ചെയ്യും. നിരവധി ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നു പങ്കാളിയും ന്റെ ഡിപ്ലോമ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും, എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലമായി കൂടുതൽ വൈദഗ്ധ്യം സൽപ്രവർത്തികളിൽ അവരെ അനുമതി നൽകുന്ന. മൊനൊചൊഇംസ്, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൊനൊകുമ കണക്കുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രയലുകളുടെ ഉചിതമായി വഴി നേടി, എല്ലാ സ്വതന്ത്ര സമയം സെഗ്മെന്റുകൾ പൂർണ്ണമായും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടും തക്കവണ്ണം അവതരണം മാറ്റപ്പെടുകയില്ല ചെയ്യും, എക്സ്പ്രസ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഉറപ്പു വസ്തുക്കൾ. വിഷം ലൈഫ് പകുതി, ഇതു നിയമങ്ങൾ രംഗം ദിശയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് സംഭവിക്കുന്നു, പങ്കാളിയും ക്ലാസ് ട്രയൽ വരുന്നു, എപ്പോഴും സഹായിക്കും തെളിവ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ചെയ്തു.

Danganronpa 2 Goodbye Despair

ക്ലാസ് ട്രയൽ, അതുമുഖേന രണ്ടിലും ഒരു കുറ്റവാളി ഐഡി പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്, തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നേരത്തെ വിനോദം നിമിത്തം തുല്യ വശങ്ങളും, രണ്ടേ പുതിയ ഗെയിംപ്ലേ ഭാഗങ്ങൾ. എന്ന മുന്നിൽ പോലെ, ക്ലാസ് ട്രയലുകൾ വലിയതോതിൽ നോൺസ്റ്റോപ്പ് സംവാദങ്ങൾ പഴഞ്ചനാണ്, അതുമുഖേന രണ്ടിലും എല്ലാ കോളേജ് സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വഴി ദുർബല ഭാഗങ്ങൾ വേട്ട അരുതാത്തതു’ ചർച്ചകളും അവരെ ഷൂട്ട് “വസ്തുതയും ബുള്ളറ്റുകൾ” അവരെ വിപരീതമായിരിക്കും. ഈ സമയം ഗോളാകൃതി, മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള 'സ്പോട്ടുകൾ തീര്ക്ക’ നീല നിറത്തിലുള്ള ചേർന്നു 'സ്പോട്ടുകൾ അംഗീകരിക്കുക', ആരെങ്കിലും വളരെ വസ്തുത കളവ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റിയാലിറ്റി ബുള്ളറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രീകരണം ആവശ്യമാണ്. ആരാച്ചാരുടെ ന്റെ ഗംബിത് ഇപ്പോൾ തെറ്റായ മത്സരങ്ങളിൽ മുമ്പേ അവർ കൂട്ടിയിടിച്ച് നിലവിൽ രണ്ട് വശത്തും നിന്നു വരുന്ന പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ കലർത്തി രണ്ടിലും ആവശ്യമാണ്. മിക്സഡ് അക്ഷരങ്ങൾ ഓരോ നശിപ്പിച്ചു ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലകാര്യങ്ങള് തുറന്നു ഉപയോഗിച്ച്. ബുള്ളറ്റ് നേരത്തെ വിനോദം നിന്ന് സമയം യുദ്ധം ഇപ്പോൾ സാധാരണ പാനിക് സംവദിക്കുക മോഷൻ അറിയപ്പെടുന്നു, ഓപ്ഷനുകൾ വലിയതോതിൽ നിന്മുഖത്തെക്കുള്ള സമയത്തിന്റെ വഴിയുള്ള തുല്യ മെക്കാനിക്സ് ഒരു ശിഷ്യന്റെ മാനസിക പ്രതിരോധ പ്രകാരം തടയണമെങ്കിൽ ആ. നിയന്ത്രണങ്ങൾ അവസാനവാക്ക് വിനോദം നിന്ന് കഷ്ടിച്ച് പുതുക്കിയ ചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം രണ്ടിലും ഇപ്പോൾ പകുതി അറ്റം അനുയോജ്യമായ ഉത്തരവിറങ്ങിയത് ഒരു വാക്യം എല്ലാ തുറന്നു വേണം, കഷ്ടിച്ച് ഒരു തിരഞ്ഞെടുത്ത റിയാലിറ്റി ബുള്ളറ്റ് ഫയറിംഗ് അധികം. അവസാനമായി, സമാപന വാദം, അതുമുഖേന രണ്ടിലും നിയമങ്ങൾ ദിശയിൽ എന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു കോമിക്ക് പുസ്തകം ഇ-ബുക്ക് ഇ-ബുക്ക് സ്ട്രിപ്പ് പൂരിപ്പിക്കുക, രണ്ടിലും പാനലുകൾ ഓഹരികൾ നിന്ന് പാനലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുന്ന, ഉടനെ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളിലും ആക്സസ് പ്രബലം.

ഇതും കാണൂ:- തെക്കെന് ഡൗൺലോഡ് 6 ആൻഡ്രോയിഡ് പി.എസ്.പി എന്ന APK [ഐഎസ്ഒ + സിഎസ്ഒ]

നേരത്തെ വിനോദം തുല്യ ണ് തുടർന്ന്, ദന്ഗംരൊന്പ 2 ഹജിമെ പറയതെ വേണ്ടി രണ്ടിലും ഉത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ, ഹോപ്പ് മല അക്കാദമിയുടെ 'ബാക്കി കൂട്ടത്തിൽ ശരിക്കും ഒരു കയറി കേവലം കൃത്യമായി ഇവിടുത്തെ ഒരു അമ്നെസിഅച് ആൺകുട്ടി’ സ്കൂൾ സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ, പതിനഞ്ചു പേർ വേഷമിട്ട. പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ആരോപണം പരിശീലകനെ പ്രകാരം വിദൂര ഉഷ്ണമേഖലാ ജബ്ബെര്വൊച്ക് ദ്വീപ് കൊണ്ടുപോകും അനാവൃതമാക്കരുതു, ഒരു ചെറിയ, ഉസമി എന്ന മുയൽ പോലുള്ള ഭാഗ്യചിഹ്നം, ഒരു എളുപ്പമുള്ള കാര്യം യാത്ര എന്നു ഇത് ക്ലെയിം. എങ്കിൽപ്പോലും, ഘടകങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ മല അക്കാദമിയുടെ കുപ്രസിദ്ധമായ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയി സത്യം വളരെ നല്ല കടന്നു ഫ്ലിപ്പുചെയ്യുക, മൊനൊകുമ, ഉരുവിടുന്നു അവർ ഒരു തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ശിഷ്യനായ ഹോമിസൈഡ് അത് കൊണ്ട് ലഭിക്കും വരെ അവർ എല്ലാ ഇവന്റുകൾക്കും ദ്വീപിൽ പിടിച്ചു നിങ്ങൾ. പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു ക്ലാസ് ട്രയൽ ഒരു കൊലപാതകി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും എങ്കിൽ, ആ കുറ്റവാളി നിർവ്വഹിക്കുന്നതുവരെയുള്ള, എങ്കിലും ഉടൻ അവർ വികലമായ ഊഹിക്കാൻ പോലെ, പിന്നീട് കൊലയാളി അതേസമയം മറ്റെല്ലാവരെയും മരണവും തടവിനു താമസസ്ഥലം സ്വതന്ത്ര നടക്കുന്നു.

ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റ് :

ഡിവൈൻ Inferno ആൻഡ്രോയിഡ് പി.എസ്.പി / പ്പ്ഷ്പ്പ് ഡൗൺലോഡ് (ISO + CSO) പൂർണ്ണ ഗെയിം

How To Play Danganronpa 2 വിട പി.എസ്.പി നിരാശപ്പെടരുത് – ദന്ഗംരൊന്പ 2 വിട Despair Download

  • പ്പ്ഷ്പ്പ്.അപ്ക് ഡൗൺലോഡ്
  • Then Pay Money for Danganronpa 2 Goodbye Despair Iso Psp Rom.
  • Run Ppsspp App and Choose Your Danganronpa 2 Goodbye Despair Iso Psp Rom.
  • റിക്രിയേഷൻ നിന്നും പ്ലേ, റവന്യൂ.

Go on Google Play Store for പ്പ്ഷ്പ്പ് ഡൗൺലോഡ്.

ഡൗൺലോഡ് ദന്ഗംരൊന്പ 2 വിട പി.എസ്.പി ഐഎസ്ഒ APK നിരാശപ്പെടരുത്


പിശക്: ഉള്ളടക്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു !!
%ഡി ഇതുപോലുള്ള ബ്ലോഗെഴുത്തുകാരും: