DMCA

https://bestappsformobiles.com respects the intellectual property of others.

Om du tror att ditt upphovsrättsskyddade verk har kopierats på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätten och är tillgängligt på denna webbplats, kan du meddela vår upphovsrättsombud, som anges i Digital Millennium Copyright Act från 1998 (DMCA). För att klagomål ska gälla under DMCA, Du måste lämna följande information vid tillhandahållande meddelande om upphovsrättsintrång:

* En fysisk eller elektronisk underskrift av en person som är behörig att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha åsidosatts.

* Identifiering av det material som påstås göra intrång eller vara föremål för intrångsaktivitet och som skall avlägsnas.

* Tillräcklig information för att tillåta tjänsteleverantören att kontakta den klagande parten, t.ex. en adress, telefonnummer, och, om tillgänglig, en elektronisk postadress.

* Ett uttalande att den klagande parten ”i god tro anser att användningen av materialet på det sätt som klagomålet inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess agent, eller lag”.

* Ett uttalande om att ”informationen i anmälan är korrekt”, och ”under ed, den klagande parten är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås ha kränkts”.

Ovanstående information ska lämnas som ett skriftligt, faxas eller mailas anmälan till följande utsedda ombud:

Att: DMCA Office

[email protected]

 

Vänligen tillåt 1-2 arbetsdagar för ett e-postsvar. Observera att e-posta din anmälan till andra parter såsom vår Internet Service Provider inte kommer att påskynda din begäran och kan resultera i en fördröjd reaktion på grund av klagomålet inte riktigt lämnas in.