ડાઉનલોડ ટાઇટન્સ PSP રોમ ક્રેશ ( ISO + સીએસઓ) Android ઉપકરણ માટે મુક્ત

crash_of_the_titans_android_psp_rom

ટાઇટનના ક્રેશ પ્લેટફોર્મ રમત પ્લેસ્ટેશન માટે સીએરા લેઝર દ્વારા જાહેર અને વાનકુવર આધારિત રેડિકલ લેઝર દ્વારા વિકસાવવામાં આવી છે 2, પ્લેસ્ટેશન પરિવહન (Supervillain સ્ટુડિયો દ્વારા લઈ જવામાં), વાઈ અને Xbox 360. The Recreation Boy Advance and Nintendo DS variations of the sport have been developed by Amaze Leisure. The sport was first launched in North America on October three, 2007, યુરોપમાં , and in Australia It’s the first sport inside the Crash Bandicoot assortment to not have a Japanese launch.

Crash of the Titans is the fourteenth installment inside the Crash Bandicoot on-line sport assortment and the sixth sport in the principle franchise, nonetheless it’s the first inside the Mutant assortment. The sport’s story providers on the invention of a substance usually known asMojo”, which the antagonist of the assortment, Physician Neo Cortex, plans to make use of to level out the inhabitants of the Wumpa Islands proper right into a military of loyal mutants usually known asTitans”. The protagonist of the assortment, Crash Bandicoot, must cease Cortex by manner of the use of the approach ofjackingto take administration of and destroy Cortex’s Titans whereas accumulating the mojo.

પણ જુઓ:– ડાઉનલોડ પ્રો ઉત્ક્રાંતિ સોકર 2014 PSP Android iso+cso Game

Crash Of The Titans Gameplay

Crash of the Titans is a beat-em-up sport with platforming components whereby the participant controls Crash Bandicoot, whose important goal is to rescue his sister, Coco, and save his dwelling, the Wumpa Island, from being destroyed by the principle antagonist’s gigantic robotic. The participant’s first purpose is to rescue the sentient masks Aku Aku, who presents the participant main directions, shields Crash from enemy assaults, and transforms correct proper right into a skateboard to assist Crash traverse slippery terrain. From there, every stage (usually known as anepisode”) asks avid avid gamers to finish fights in opposition to very large teams of enemies or just progress by means of the episode.

crash_of_the_titans_android_psp_rom

Crash begins the sport with 4 lives. The size of every of Crash’s lives is tied to his correctly being meter, which decreases each time Crash is broken from enemy assaults or falls down a bottomless pit. The participant can replenish Crash’s correctly being meter by instructing Crash to eat Wumpa Fruit. Every time the correctly being meter is totally depleted, Crash loses a life. તેમ છતાં, the participant can win a further life for Crash by accumulating 25,000 fashions of the magical substance Mojo or by accumulating a peculiar type of Golden Wumpa Fruit. After the final life is misplaced, the participant can proceed having enjoyable with by restarting the present episode

પણ જુઓ:- ડાઉનલોડ Valkyria ક્રોનિકલ્સ બીજા એન્ડ્રોઇડ PSP ISO + સીએસઓ નિઃશુલ્ક ગેમિંગ રોમ 

Co-operative play

A participant utilizing a second controller is often a half of the sport at any time inside the type of a white-furred version of Crash usually known asCarbon Crash”. The second participant seems inside the first participant’s backpack, and can usually enter or exit the pack. તેમ છતાં, the second participant has to remain inside the backpack if the main participant is in mid-air or climbing a wall. This method of play is beneficial for overpowering enemies and accumulating Mojo sooner. There are two modes of co-op play; માં “Leapfrog Mode”, the avid avid gamers swap administration every time the entrance participant jumps, swings, or slides, whereas inPiggyback Mode”, every participant is equipped with their very private backpack and can cowl inside the fully completely different participant’s backpack if the motion turns into too intense, resembling when leaping over a chasm


કેમનું રમવાનું
  • ડાઉનલોડ PPSSPP.apk
  • Then Download Crash of the Titans iso psp rom.
  • Run PPSSPP app and choose your Download Crash of the Titans iso psp rom.
  • રમો અને રમત આવક