ប្រមាញ់ទាញយក 2 iso PSP បាន + ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android CSO [eng] រ៉ូមលេងហ្គេមដោយឥតគិតថ្លៃ

manhunt_2_psp_android_free_download

ប្រមាញ់ 2 ត្រូវបានលាក់បាំងរន្ធត់ផ្លូវចិត្តនៅលើបន្ទាត់កីឡាបានបង្ហាញដោយល្បែងដែល Rockstar វីដេអូ. វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Microsoft ទីក្រុងឡុងដ៍ Rockstar បង្អួចផ្ទះលំនៅដ្ឋានដើមនិង PlayStation បាន 2, Rockstar ក្រុម Leeds សម្រាប់ PlayStation ចលនទ្រព្យ, និង Rockstar តូរ៉ុនតូសម្រាប់ឧបករណ៍ Wii នេះ. It’s the sequel to 2003’s Manhunt and was launched in North America on October 29, 2007 and contained in the UK on October 31, 2008. The sport follows Daniel Lamb, a psychological affected particular person affected by amnesia as he tries to uncover his id. He’s accompanied by Leo Kasper, a sociopathic murderer who guides Daniel in his journey.

សូមមើលផងដែរ :- ទាញយករបស់ FIFA 14 iso PSP បាន + CSO [ភាសាអង់គ្លេសបំណះ] ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ហ្គេមរ៉ូម PPSSPP / PSP បាន

Gameplay Manhunt 2

Gamers assume the place of Daniel Lamb in third-person perspective whereas at some parts they in its place administration the villain Leo Kasper. Though totally fully completely different in look and character, each have related controls. As with the distinctive sport, the first gameplay mechanic is stealth execution, whereby the participant character should methodology an enemy from behind, undetected, and kill them. There are three ‘rangesof execution, with every stage progressively further violent and graphic than the final word; Diploma 1 (Hasty) executions are fast and on no account very bloody, Diploma 2 (Violent) are significantly further gory, and Diploma three (Ugly) are over-the-top. The participant is totally answerable for which stage they use; as shortly as a result of the participant has locked onto an enemy, the lock-on reticule adjustments shade over time to degree the extent; white (stage 1), លឿង (stage 2), និង, lastly, purple (stage three). When collaborating in on PC or Wii whereas doing the executions, there’s a fast time occasion via which lists down sure strikes that every the mouse or Wii Controller ought to modify or by urgent a sure button at a selected time with the intention to complete the execution. If it doesn’t end inside the specific time, it’s going to cease the execution and skip the execution completely, though the participant nonetheless kills the precise particular person.

manhunt_2_psp_android_free_download

ប្រមាញ់ 2 garnered controversy ahead of and after its launch, getting the eye of Leicester East MP Keith Vaz, anti-videogame activist Jack Thompson, and fairly a couple of US Senators. Reception of the sport was largely blended to constructive. Reviewers praised the improved gameplay, twisted storyline and engine, whereas criticizing its outdated graphics and voice performing. It was ranked first in Gameranxreport of the “លោកនាយករដ្ឋម 25 Goriest Video games of all Time”, and was nominated for GameSpy’s 2007 Recreation of the Yr Award for the PS2.

The sport furthermore accommodates an alternate closing stage, the place the final phrase battle is carried out from Leo’s perspective. He successfully destroys Daniel’s character and wakes up answerable for his concepts and physique. Whyte, who thinks she is chatting with Daniel, asks him if he’s okay, to which he replies he’s determined to get as soon as extra to work on the Bridge. As he appears to be like at himself contained in the mirror, Daniel sees Leo’s reflection making an attempt as soon as extra at him.


របៀបលេង

  • រៀបចំ PPSSPP APK
  • បន្ទាប់មកទាញយក ប្រមាញ់ 2 PSP ISO រ៉ូម.
  • ការស្វែងរកនិងការបើកចំហ PPSSPP ប្រមាញ់ 2 រ៉ូម ISO PSP និងជ្រើសនិងការលេង.
  • ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ