ફળ નીન્જા મુક્ત v1.6.2.10 – ડાઉનલોડ APK

ફળ નીન્જા મુક્ત v1.6.2.10
ફળ નીન્જા મુક્ત v1.6.2.10

વર્ણન

The worldwide smash hit Fruit Ninja is now on Android for FREE!

ફળ નીન્જા squishy સાથે રસદાર ગતિ રમત છે, splatty અને સંતોષ ફળ હત્યાકાંડના! કેન્ડી અંતિમ શબ્દ લાવનાર હોઈ વધારો, દરેક સ્લેશ સાથે સ્વાદિષ્ટ વિનાશ.

Swipe up throughout the display screen to deliciously slash fruit like a real ninja warrior. With three games modes in single participant and worldwide leaderboards utilizing Openfeint, the addictive gameplay will hold you coming again for even larger scores.

Fruit Ninja options three packed gameplay modes – પરંપરાગત, Zen and the brand new Arcade, that includes powerups together with Freeze, Frenzy and Double Rating! The bonus Dojo part contains unlockable blades and backgrounds, and you too can unlock achievements and put up scores to the web leaderboards with Openfeint.

Fruit Ninja is the unique and the best slasher on Android!