Google VR Dịch vụ .apk Tải về – Ứng dụng tốt nhất cho điện thoại di động

Download latest version of Google VR Services APK file

Google VR Services supplies digital actuality performance for Daydream and Cardboard apps. Này chứa khả năng tương đương với việc hiển thị thông báo trong khi ở VR, cặp tai nghe Daydream chuẩn bị và điều khiển cùng với điện thoại di động Daydream chuẩn bị của bạn, và đi vào và thoát ứng dụng VR. Google VR Services .APK DownloadDaydream apps won’t work in case you uninstall Google VR Services.

Through the use of this app you conform to be sure by our Google Phrases of Service (Google ToS,
http://www.google.com/accounts/TOS) và Bảo hiểm Privateness chung của Google
(http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/). Ứng dụng này là một dịch vụ như đã nêu trong Google
ToS và các cụm từ có liên quan đến chương trình phần mềm trong Dịch vụ của chúng tôi áp dụng đối với việc bạn sử dụng ứng dụng này.

Tải Một số khác hữu ích Apk tập tin

Download Google VR Services qua Google LLC Đây

Mô hình: 1.13.185188193 (160732215)

Thức được cập nhật: Tháng hai 15, 2018

tập đo lường: 11MB

Để lại một trả lời