ગ્રાન્ડ થેફ્ટ ઓટો- ચાઇનાટાઉન યુદ્ધો, Android PSP (યૂુએસએ) ISO રોમ

GRAND_THEFT_AUTO_CHINATOWN_WARS_ANDROID_APK

ગ્રાન્ડ થેફ્ટ ઓટો: ચાઇનાટાઉન યુદ્ધો એક ઓપન વર્લ્ડ છે એક્શનથી સાહસ on-line sport developed by Rockstar Leeds along with Rockstar North and printed by Rockstar Video games. તે શરૂ કરવામાં આવી હતી 17 કુચ 2009 નિન્ટેન્ડો ડીએસ માટે, 20 ઓક્ટોબર 2009 પ્લેસ્ટેશન પરિવહન માટે, 17 જાન્યુઆરી 2010 (iPhone and iPod Contact) અને 9 સપ્ટેમ્બર 2010 (આઇપેડ) on iOS, અને 18 ડિસેમ્બર 2014 for Android and Hearth OS units.

પણ જુઓ:- 3 જી જન્મદિવસ PSP ISO, Android રમત ડાઉનલોડ કરો (અત્યંત કમ્પ્રેસ્ડ) PPSSPP / PSP

It’s the thirteenth recreation all through the Grand Theft Auto assortment, and the primary for Nintendo DS and iOS. Chinatown Wars is presently the best reviewed Nintendo DS recreation and the second best reviewed PSP game on Metacritic

 GTA-Chinatown Wars Gameplay

Chinatown Wars has a singular presentation from earlier games all through the assortment, by partially resembling the primary Grand Theft Auto titles. As an alternative of a ground-level view behind the protagonist or a top-down perspective, Chinatown Wars makes use of a really rotatable digicam angled down on the motion. Chinatown Wars furthermore makes use of cel-shaded polygons with black outlines to supply a comic book e book e-book book-like aesthetic � a principal for the gathering. The title takes place all through the Grand Theft Auto IV rendition of Liberty Metropolis, excluding Alderney.

In distinction to Grand Theft Auto IV, the participant can disable as many police cars as doable to flee the police in its place of leaving aneeded zone.The extra stars the participant has, the extra police they should take out for every diploma. દાખલા તરીકે, for a six star diploma, they should take out six police cars to get all of the best method proper right down to a 5 star needed diploma, અને તેથી આગળ. There is also furthermore a drug dealing sub plot which permits gamers to hawk heroin, acid, ecstasy, marijuana, cocaine and depressants all through the metropolis. Gamers would possibly make a earnings by recognising market circumstances and requires based totally completely on geography and plying their wares accordingly. CCTV cameras work as this recreation’s secret packages, destroyed by throwing a Molotov cocktail bottle or a grenade. This furthermore decreases the chances of being caught whereas making a drug deal and gives reductions for getting remedy. Chinatown Wars applies many Grand Theft Auto IV selections such on account of the next-gen HUD. Ammu-Nation returns contained in the form of an in-game website the place the participant can order fairly just a few weapons by their PDA to be delivered to their safehouseકેમનું રમવાનું
  • ડાઉનલોડ PPSSPP.apk
  • પછી ખરીદીGrand Theft Auto Chinatown Wars psp iso ખંડ.
  • PPSSPP એપ્લિકેશન ચલાવો અને પસંદ કરોGrand Theft Auto Chinatown Wars psp iso ખંડ.
  • રમો અને મનોરંજન આવક.

પ્રતિશાદ આપો