کانال های زنده APK دانلود | بهترین نرم افزار برای موبایل

Download the latest version of Live Channels APK file

کانال های زنده APK دانلود

Live Channels app is for watching Live TV. سازمان دیده بان خود را مورد علاقه اطلاعات, فعالیتهای ورزشی, فیلم های and TV نشان می دهد از جانب varied channel sources resembling built-in tuner, طنرس مبتنی بر IP, و اضافی و حاضر آنها بلافاصله در خود تلویزیون اندیشه.
کانال های زنده APK دانلود
مجوز كشف كردن:
* محل: Wanted to offer a whole program اطلاعات for the TV channels.
* ذخیره سازی: Wanted to load poster arts of applications.
* TV listings: Wanted to indicate a program اطلاعات and a channel banner.

کانال های زنده توسط گوگل LLC

Download the latest version of Live Channels APK file درست همین جا

مدل: 1.17.چهار(live_channels_20180611.03_RC02) (417000238)
نهایی به روز: جولای 18, 2018
فایل اندازه گیری: 5 MB

در اوایل تغییرات: