જોવું જ જોઈએ | ગ્રેટ YouTube ક્રોમ એક્સ્ટેન્શન પાવર વપરાશકર્તાઓ માટે ( શ્રેષ્ઠ યુ )

YouTube ક્રોમ એક્સ્ટેન્શન પાવર વપરાશકર્તાઓ માટે:

કારણ કે બધાને તે YouTube પર સફળતા પરિચિત છે ફક્ત જોવાઈ કરતાં વિશે વધારાની છે. There�s quite a few confusion about what

metrics YouTube entrepreneurs must be paying attention to, so we developed vidIQ Imaginative and prescient to eradicate that confusion. Merely arrange our Chrome extension and we give you key insights into what the very best creators are doing to drive progress, enhance engagement, and create viral content material materials. Proper right here The Two Extension .

    vidIQ Imaginative and prescient for YouTube

      Download Latest Google Chrome

How It Works :

So for every video you view on YouTube (not merely yours) you�ll now see the vidIQ Imaginative and prescient �widget� that ranks every video with vidIQ�s proprietary Score along with reveals you Key Effectivity Indicators, ની સાથે:

 • vidIQ Score: Helps select the prospect of a video being promoted in Related Motion pictures, શોધ, and Advisable Motion pictures.
 • Frequent Watch Time: You�re now able to see Watch Time not merely in your private motion pictures nevertheless for any video you�re .
 • Fb Likes/Shares/Suggestions: See what variety of events any individual on Fb has Favored, Shared or included your video�s URL in a comment.
 • Tweets: See what variety of events any individual has included your video�s URL in a Tweet, along with the exact tweets themselves.
   Watch The Video Simple strategies to Use vidIQ Imaginative and prescient  
  9
 • Phrases Per Minute: WPM reveals you what variety of phrases per minute a video has. Based mostly on our dataset (from 8k+ channels) primarily probably the most worthwhile motion pictures have larger WPM (~220). In several phrases, the faster you communicate & the additional soar cuts you add the additional engagement + views you�ll get (surprising, મને ખબર નથી!). This might make clear why Jenna Marbles talks so fast (of us have fast consideration spans!).
 • Tags: YouTube simply recently started hiding video tags. We ground them. That’s terribly helpful for producers (if I�m Pepsi I perhaps want to see what Coca Cola is tagging their motion pictures with).
 • Description Hyperlink Rely: We let you already know the best number of hyperlinks in order so as to add.
 • Description Phrase Rely: We let you already know whether or not or not your description is just too fast or just correct.
  ધ્યાન માં રાખજે : ડાઉનલોડ : Latest Google Chrome Then Download and Arrange This
Download Latest vidiQ Imaginative and prescient

:

હવે ડાઉનલોડ
ડાઉનલોડ કરો અહીં યોગ્ય પર ક્લિક કરો

https://chrome.google.com/webstore/detail/vidiq-vision-for-youtube/pachckjkecffpdphbpmfolblodfkgbhl?hl=en

                                       

પ્રતિશાદ આપો