ઓલ્ડ સ્કૂલ Runescape APK ડાઉનલોડ | મોબાઇલ માટે શ્રેષ્ઠ એપ્લિકેશન્સ

Download the latest version of Old School RuneScape APK file

ઓલ્ડ સ્કૂલ Runescape APK ડાઉનલોડ

કૃપા કરીને notice કે you have to have RuneScape membership to take part આના પર બીટા એક નજર નાખો.
ઓલ્ડ સ્કૂલ Runescape APK ડાઉનલોડ
શરૂઆતમાં there’ll સંપૂર્ણપણે be a પસંદ જથ્થો of installs પ્રાપ્ત, that means પ્રવેશ is on a first-come-first-serve foundation. We’ll make વધારાની installs પ્રાપ્ત દરેક week so please monitor our social channels for the latest updates!The world’s largest and hottest MMORPG, Old School RuneScape has been પરફોર્મ by over 260 મિલિયન રમનારાઓ કારણ કે 2001 લૉન્ચ of RuneScape. Old School RuneScape unites the intricate mechanics of recent MMOs with the nostalgic point-and-click gameplay of early role-playing games.પસંદ તમારા વ્યક્તિગત path. રમવા કારણ કે lone adventurer શોધી રહ્યો છુ glory મારફતે ચોક્કસ વ્યક્તિ પડકારો, or band ની સાથે વિવિધ હીરો to go away your mark on રમતગમત. સાથે 23 નિપુણતા માટે મુઠ્ઠીમાં, lots of of lore-filled quests, and dozens of વિશિષ્ટ દરોડા and managers to defeat, Old School RuneScape has a સમસ્યા for everybody.

Still one of the best and biggest sandbox MMOs around, and it’s only gotten better with age. There’s simply nothing else like it.– PC Gamer

સંઘર્ષ Epic Bosses
યુદ્ધ મારફતે two extraordinary raiding encounters: the Chambers of Xeric, and the Theatre of Blood. Undead dragons, volcanic monstrosities, and tyrannous vampyres await all challengers seeing સરસ treasures.

Lots of of Quests
Old School RuneScape’s many lore-rich quests combines epic puzzles and enchanting narrative with the nostalgic humour of point-and-click adventures. Rediscover ચાવી to rune magic, uncover the રોમાંચક behind the devastating plague in West Ardougne, અથવા સહાય Yanni Sallika with only one small favour

Cross-Platform Gameplay
જર્ની anyplace with an આધુનિક ક્રોસ-પ્લેટફોર્મ strategy માટે સેલ gaming, જે is really revolutionary amongst MMORPGs. Whether or not you play with સેલ or desktop, તમે હશો ભાગ લેવા પર સમાન account on સમાન રમતગમત worlds.

ડિસ્કવર Gielinor
રહો પ્રાથમિક to traverse Fossil Island and uncover its ખોયેલ ભૂતકાળમાં. Map the heated tropics of the Karamjan jungle, અને courageous the barren wastes of the Kharidian desert.

Thriving Communities
Old School RuneScape is a રમતગમત by the જૂથ, for the જૂથ. ભાગ લેવા સામગ્રી સામગ્રી polls to resolve what updates રમતગમત મળશે. એક ભાગ બનો1000'ઓ of player-run clans, ટીમ, and alliances which delight themselves in being the best at defeating bosses, killing વિવિધ રમનારાઓ, or mastering સંપૂર્ણપણે અલગ નિપુણતા.

સંઘર્ષ For Glory
Assert your dominance over your victims in Old School RuneScape. From quarterly Seasonal પ્રસંગો સાથે large મની prizes to day-to-day open-world સહભાગી killing અંદર Wilderness, the prospect to reign supreme is yours to take.

Old School RuneScape by Jagex વિડીયો ગેમ્સ Studio

પણ જુઓ

Download the latest version of Old School RuneScape APK file HERE

મોડલ: 1.શૂન્ય.શૂન્ય
અંતિમ આજ સુધીનુ: જુલાઈ 21, 2018
ફાઇલ માપ: ત્રણ MB