Windows ӹштӹмӹ программывлӓн ашныжы пк портативный hd 7/8.1/10 – Мобильный телефоным яжо приложени

Скачать программышты ашныжы остатка apk HD версия 2018 Келесымаш Android & ПК

Настройкым ӹштен программым ӹштӹмӹ яжо йӧн пк ашныжы hd: Hd ашныжы программыжы-тидӹ приложеним айырымаш анжыкта ончымаш йӓрӓ лийын, сериал, фильм доно. Камака тӹдӹм весӹ лин кердеш Windows версия 7/канден/канден.Системыш 1/10 Mac компьютер доно .

Playbox app is obtainable for all platforms like Windows PC, Android and iOS. It’s also possible to use PlayBox HD for iPad/iPhone additionally. Тидӹ’лукташ жап ы. Кинофильм весӹ тӹдӹ мадеш, мультфильмым, кинофильм пачылтеш дӓ хоть-махань вӓр дӓ жеп ак анимационный ирӹкӓн. Яжожы кынам тӓ интернет-ушымы, кинофильм нӓлмӹ кердӹдӓ тӓ тӓмдӓм яраташ, шотлымы дӓ анжыктенӹт дӓ шукы молы. Качестван вариантжы кого ылын, тӹштӹ, тӓ манын ядын анжымаш.

программышты ашныжы HD

Windows ӹштӹмӹ программывлӓн ашныжы пк портативный hd 10/8.1/7 скачать дӓ Mac:

Google программышты ӓль лапкашты ак ашны лиэш hd приложени приложени apple ритейлер тӹштӹ мад, но. So it’s important to obtain the APK file of Playbox HD app. Приложени ак кердӹдӓ тӓ тидӹ кычылтмы, тенге тӧр ӹштенӹт ылын альтернативный скачивание ярыктымы, тенге мам палшен кердеш тидӹ йых гӹц ылын, каждый гаджет приложени. Android тӓ шагалтымы ылын эмулятор bluestacks .

Скачивание ашныжы ӹштӹмӹ программывлӓн mac hd

Действи, камакашкы шӹндӹмӹлӓ дӓ эмулятор bluestacks:

 1. Open Browser in your PC and get the “Bluestacks Emulator” from hyperlink.
 2. Скачать Bluestacks. Икманяр жеп тидӹ занимая.
 3. Загрузка дӓ вара bluestacks, ӹшке ӹштендӓ тӹдӹ ПК.
 4. Пыртылмаш тӹ ядмы паштек bluestacks пыра, ӹшке google аккаунт.
 5. Эффективны пуры вара, кердӹдӓ тӓ кычылташ тӹнгӓлмӹ эмулятор bluestacks.

Действи манын, компьютервлӓ программым ӹштӹмӓш дӓ камакаш ашныжы:

 1. Тӓ ӹнде’программым ӹштӹмӓш состояништӹ ылеш ашныжы приложени ll bluestacks кӹчӓлӓш. Вара программым анжыктенӹт годым знакым тор тӓ гӹц кӹчен нӓлӹн bluestacks. Кынам вара тӓ докыда ванжен шӹлтӓш вес ашкылжы.
 2. Браузер да кӹчӓлӓш компьютерӹштӹжӹ пачын пуаш "скачать playbox".
 3. Ванжаш веб-сайт вӓр, кышкы тӓ кедӓ, возможно, нӓлӹнӓт кердӹнӓ playbox остатка версия.
 4. Кӹзӹт, файл нӓлмӹ ашныжы программа АПК .
 5. Скачать кен шагалтенӹт дӓ тӹдӹм ӹнде папкым.
 6. Программышты анжыктымы кердеш ашныжы дӓ пачаш лиэш ӹнде bluestacks bluestacks приложени web суртым-странице.

Коштымы

HD Plaubox Приложени сорока:

 • Программа версия Windows ашныжы тӹштӹ 7/канден/канден.Системыш 1/10 Mac компьютер доно .
 • Тӓ’киновлӓм дӓ телевидеништӹ анжыктымы йӧн анжен йӓрӓ ак ли ылмы hd программа ашныжы приложени.
 • Шукы кино ылын коллекций, фильмвлӓ, дӓ телевизор анжыкташ.
 • Тидӹ веле каеш картиным пачын дӓ картинвлӓм анжыктенӹт лийын анжымаш, мӓ просто анжен шукыжымок.
 • Пӹтӓртӹш уэмден кердӹдӓ тӓ гишӓн фильм дӓ у лийын нӓлмӹ лаштык анжыкташ, кыдывлӓ лин кердеш колвлӓ.
 • Тӓ&#8217 ылшы фильмвлӓм анжаш цилӓ йӧн улы, фильм дон анжыктенӹт дӓ шукы семӹнь лийын кодек 720p 1080p.
 • Тидӹ’программышты тенгеок яратен кинофильм гӹц нӓлмӹ лиэш s ашныжы приложени.
 • Тӓ’киножы да ешарен состояништӹ ылеш кӹчӓлӓш и ll йӹлмӹвлӓ доно.
 • Тип ӹштӹмӹ программывлӓн улы субтитр фильм ашныжы, ӓлмӓдӓ туан йӹлмӹнӓ вӹкӹ анжымаш кредӓлмӓштӹ англичанвлӓм.

ТЕНГЕОК АНЖЫ:-

I hope this text helped to you to Set up Программым ӹштӹмӓш ашныжы хр приложени windows пк /7/канден/канден.1/10 or Mac Laptop/Pc. Программывлӓм акат анжыктеп, киновлӓм дӓ тидӹ гӹц ӹштен дӓ пӹтӓртӹш лийын ашныжы кодек hd нӓлмӹ приложени.

ТИШКӸ ВАНЖАШ, МАНЫН СКАЧАТЬ

Программа ашныжы-апк hd