પોર્ટેબલ Slysoft CloneBD 1.1 નિઃશુલ્ક ડાઉનલોડ Windows માટે

Download The Latest Version of Portable Slysoft CloneBD 1.1 Windows માટે

પોર્ટેબલ Slysoft CloneBD 1.1 મફત ડાઉનલોડ કરો પોર્ટેબલ Slysoft CloneBD 1.1 વિન્ડોઝ 32-બીટ અને 64-બીટ માટે મફત નવીનતમ સંસ્કરણ ઑફલાઇન સુયોજિત. પોર્ટેબલ Slysoft CloneBD 1.1 is a robust utility for cloning the unprotected Blu-ray disks and offers assist for writing the content material to a clean disc.

પોર્ટેબલ Slysoft CloneBD 1.1 સમીક્ષા

Powerful and pleasant software program for cloning the unprotected Blu-Rays films to a clean disc, પોર્ટેબલ Slysoft CloneBD 1.1 comes with a whole answer to cope with the transcoding course of. It comes up with a sleeker person interface and self-explaining choices that enables the customers to rapidly care for all of the transcoding duties and make the conversion very simple. It offers a dependable answer with quite a lot of highly effective instruments quite a few customizations that permit the customers to work with numerous audio codecs.

Portable Slysoft CloneBD 1.1 Free Download
પોર્ટેબલ Slysoft CloneBD 1.1 મફત ડાઉનલોડ કરો

This highly effective utility comes with knowledgeable set of instruments for coping with completely different audio codecs together with 4 channel and 3.1 channel audio. વધુમાં, it offers music fanatics with a whole answer to cope with the big decision films. It can course of the unprotected discs and helps creating backups and clones of the discs. ટૂંકમાં બધા, it’s a dependable utility for cloning the discs and offers assist for coping with the Blu-ray discs.

Portable Slysoft CloneBD 1.1 Download
પોર્ટેબલ Slysoft CloneBD 1.1 મફત ડાઉનલોડ કરો

Features of Portable Slysoft CloneBD 1.1

 • Powerful utility for cloning the unprotected the Blu-ray films
 • Simple and simply comprehensible setting
 • Reliable set of transcoding options and fixes for processing nonetheless pictures
 • Supports dealing with high-quality movies with the last word degree of decision
 • Provides assist for coping with the DVD subtitles for MKV output
 • Supports unique audio codecs together with 3.1 and 4.zero channel audio
 • Better efficiency and numerous fixes and enhancements
 • Supports bigger resolutions with assist for backing up and cloning discs
 • Work with unprotected discs and processing the apps
 • Explore the contents of the discs and consider the full period of the media recordsdata
 • Extracting the popular elements and conversion options
 • Copy the subtitles in a single go together with assist for audio processing
 • Trimming the media in response to the preferences
 • ઘણાં વિવિધ અત્યંત અસરકારક પસંદગીઓ અને વિકલ્પો

Technical Details of Portable Slysoft CloneBD 1.1

 • વિન્ડોઝ સાથે સુસંગત 10/8/7
 • મફત HDD: 1 GB મફત HDD
 • રેમ જરૂરી: 1 જીબી રેમ
 • પ્રોસેસર જરૂરી: ઇન્ટેલ કોર 2 ડ્યૂઓ અથવા મોટા
 • DirectX 9 અથવા મોટા

પોર્ટેબલ Slysoft CloneBD 1.1 મફત ડાઉનલોડ કરો

Clicking the under button will begin downloading the latest version offline setup of Portable Slysoft CloneBD 1.1 વિન્ડોઝ x86 અને x64 માળખું માટે.