personvern

personvern

Denne personvernserklæringen ("Politikk") beskriver hvordan nettstedet Operator (“Nettstedet Operator”, "vi", “Oss” eller “vår”) innsamler, beskytter og bruker personlig identifiserbar informasjon ("Personlig informasjon") du ("Bruker", “Du” eller “din”) kan gi på https://bestappsformobiles.com nettside og noen av sine produkter eller tjenester (samlet sett, “Nettstedet” eller “tjenester”). Den beskriver også de valgene tilgjengelige for deg angående vår bruk av dine personlige opplysninger og hvordan du kan få tilgang til og oppdatere denne informasjonen. Denne policyen gjelder ikke praksisen hos selskaper som vi ikke eier eller kontrollerer, eller til enkeltpersoner som vi ikke benytter eller leder.

Innsamling av personlig informasjon

Vi mottar og lagrer all informasjon du bevisst gir oss når du fylle eventuelle elektroniske skjemaer på nettstedet. Du kan velge ikke å gi oss visse opplysninger, men da kan du ikke være i stand til å dra nytte av noen av Nettstedets funksjoner. Brukere som er usikre på hva slags informasjon som er obligatorisk er velkommen til å kontakte oss.

Innsamling av ikke-personlig informasjon

Når du besøker nettstedet vårt servere automatisk informasjon som nettleseren sender. Denne informasjonen kan inneholde informasjon som enhetens IP-adresse, nettlesertype og versjon, type operativsystem og versjon, språk preferanser eller websiden du besøkte før du kom til vår hjemmeside, sider av vårt nettsted som du besøker, tid brukt på disse sidene, informasjonen du søker etter på vår nettside, tilgangstider og datoer, og annen statistikk.

Bruk og prosessering av innsamlede informasjonen

Noe av informasjonen vi samler inn fra deg kan bli brukt til å forbedre vår hjemmeside; kjøre og betjene våre nettsider og tjenester. Ikke-personlig innsamlet informasjon blir kun brukt til å identifisere potensielle tilfeller av overgrep og etablere statistisk informasjon om bruken av nettstedet. Denne statistisk informasjon er ikke på annen måte samles på en slik måte som ville identifisere en bestemt bruker av systemet.

Vi kan behandle personlig informasjon relatert til deg hvis ett av følgende gjelder: (Jeg) Du har gitt sitt samtykke til en eller flere bestemte formål. Merk at under noen lovgivning vi kan få lov til å bearbeide informasjon før du protestere mot slik behandling (ved å velge ut), uten å måtte stole på samtykke eller noen andre av de følgende juridiske baser under. Dette, derimot, gjelder ikke, når behandlingen av personopplysninger er underlagt europeisk personvernlovgivning; (ii) Utdeling av informasjon er nødvendig for utførelsen av en avtale med deg og / eller for eventuelle pre-kontraktuelle forpliktelser disse; (ii) Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som du er utsatt; (iv) Processing er relatert til en oppgave som utføres i offentlig interesse eller i utøvelse av offentlig myndighet som er gitt oss; (v) Behandlingen er nødvendig i forbindelse med legitime interesser forfulgt av oss eller av en tredjepart. I alle fall, vi vil gjerne avklare spesifikke juridiske grunnlag som gjelder for behandlingen, og særlig om bestemmelsen av personopplysninger er en lovbestemt eller kontraktskrav, eller et krav nødvendig å inngå kontrakt.

Informasjon overføring og lagring

Avhengig av hvor du befinner deg, dataoverføringer kan innebære overføring og lagring av informasjon i et annet land enn ditt eget land. Du har rett til å lære om det rettslige grunnlaget for informasjonsoverføring til et land utenfor EU eller noen internasjonal organisasjon styrt av folkeretten eller satt opp av to eller flere land, som FN, og om sikkerhetstiltakene ved oss ​​å beskytte informasjonen din. Dersom slik overføring finner sted, du kan finne ut mer ved å sjekke de relevante deler av dette dokumentet eller forhøre deg med oss ​​ved hjelp av informasjonen i kontaktseksjonen.

Rettighetene til brukere

Du kan utøve visse rettigheter angående informasjon som behandles av oss. Spesielt, har du rett til å gjøre følgende: (Jeg) har du rett til å trekke tilbake samtykket der du tidligere har gitt ditt samtykke til behandling av din informasjon; (ii) har du rett til å protestere mot behandlingen av din informasjon om foredling er utført på et rettslig grunnlag enn samtykke; (iii) har du rett til å lære hvis informasjon blir behandlet av oss, innhente opplysninger om visse aspekter ved behandling og få en kopi av informasjonen som gjennomgår behandling; (iv) har du rett til å kontrollere riktigheten av informasjonen din og be om å bli oppdatert eller korrigert; (v) du har retten, under visse omstendigheter, å begrense behandlingen av din informasjon, i hvilken sak, Vi vil ikke behandle informasjonen til noe annet enn å lagre det formål; (vi) du har retten, under visse omstendigheter, å oppnå sletting av personlig informasjon fra oss; (vii) har du rett til å motta informasjon på en strukturert, vanligvis brukes og maskinlesbart format og, hvis det er teknisk mulig, for å ha det overføres til en annen styreenhet uten noen hindring. Denne bestemmelse er anvendbar forutsatt at informasjonen blir behandlet av automatiserte metoder, og at behandlingen er basert på det samtykke, på en kontrakt som du er en del av eller på pre-kontraktuelle forpliktelser derav.

Rett til å motsette seg prosessering

Hvor personlig informasjon blir behandlet for en offentlig interesse, i utøvelsen av offentlig myndighet tilligger oss eller i forbindelse med legitime interesser forfulgt av oss, du kan protestere mot slik behandling ved å gi en grunn relatert til din situasjon å rettferdig innvendingen. Du må vite at, derimot, bør personlig informasjon behandles for direkte markedsføring, du kan protestere mot at behandlingen når som helst uten å gi noen begrunnelse. Å lære, enten vi behandler personlig informasjon for direkte markedsføring, du kan referere til de relevante deler av dette dokumentet.

Hvordan trene disse rettighetene

Eventuelle forespørsler om å utøve brukerrettigheter kan rettes til eieren gjennom kontaktinformasjonen i dette dokumentet. Disse forespørslene kan utøves gratis og vil bli ivaretatt av eieren så tidlig som mulig og alltid innen en måned.

Barns personvern

Vi samler ikke bevisst inn noen personopplysninger fra barn under 13. Hvis du er under 13, vennligst ikke sende inn noen personlig informasjon gjennom vår nettside eller tjeneste. Vi oppfordrer foreldre og verger til å overvåke barnas bruk av Internett og for å håndheve disse retningslinjene ved å instruere sine barn aldri å oppgi personlig informasjon gjennom nettstedet eller tjenesten uten deres tillatelse. Hvis du har grunn til å tro at et barn under 13 har gitt personopplysninger til oss via vår nettside eller tjeneste, værsåsnill kontakt oss.

Annonse

Vi kan vise elektroniske annonser, og vi kan dele samlet og ikke-identifiserende informasjon om våre kunder som vi samler inn gjennom registreringsprosessen eller gjennom spørreundersøkelser og kampanjer med visse annonsører. Vi deler ikke personlig identifiserbar informasjon om individuelle kunder med annonsører. I noen tilfeller, vi kan bruke denne aggregerte og ikke-identifiserende informasjon for å levere Tilpasset reklame til den tiltenkte publikum.

Lenker til andre nettsteder

Vårt nettsted inneholder lenker til andre nettsteder som ikke er eiet eller kontrollert av oss. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlig for personvernet på slike andre nettsteder eller tredjeparter. Vi oppfordrer deg til å være oppmerksom på når du forlater vår nettside og å lese personvernerklæringen for hver eneste nettsted som kan samle inn personlig informasjon.

Informasjonssikkerhet

Vi sikre informasjon som du forsyner våre servere med, sikkert miljø, beskyttet mot uautorisert tilgang, bruk, eller utlevering. Vi opprettholder rimelig administrative, teknisk, og fysiske sikringstiltak i et forsøk på å beskytte mot uautorisert tilgang, bruk, modifikasjon, og utlevering av personopplysninger i sin kontroll og forvaring. derimot, ingen data overføring over Internett eller trådløst nettverk kan garanteres. Derfor, mens vi strever for å beskytte dine personlige opplysninger, du erkjenner at (Jeg) det er sikkerhet og personvern begrensninger av Internett som er utenfor vår kontroll; (ii) sikkerheten, integritet, og personvern av enhver informasjon og data som utveksles mellom deg og våre nettsider kan ikke garanteres; og (iii) slik informasjon og data kan vises eller tuklet med i transitt av en tredjeparts, til tross for beste innsats.

data brudd

I tilfelle vi blir klar over at sikkerheten for nettstedet har blitt kompromittert eller brukere personlig informasjon har blitt gitt til urelaterte tredjeparter som følge av ekstern aktivitet, gjelder også, men ikke begrenset til, sikkerhetsangrep eller svindel, Vi forbeholder oss retten til å ta rimelig hensiktsmessige tiltak, gjelder også, men ikke begrenset til, etterforskning og rapportering, samt varsling til og samarbeid med politimyndigheter. Ved et datainnbrudd, vi vil gjøre rimelige tiltak for å varsle berørte enkeltpersoner hvis vi tror at det er en rimelig risiko for skade på brukeren som følge av brudd eller dersom varsel er påkrevd ved lov. Når vi gjør dette vil vi legge ut en melding på nettstedet.

Endringer og endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernpolicy knyttet til nettstedet eller på ethvert tidspunkt, kraft ved kunngjøring av en oppdatert versjon av disse retningslinjene på nettsiden. Når vi vet vi vil revidere den oppdaterte datoen nederst på denne siden. Fortsatt bruk av nettstedet etter at slike endringer skal utgjøre ditt samtykke til slike endringer.

Aksept av denne politikken

Du erkjenner at du har lest disse retningslinjene og samtykker til alle sine vilkår. Ved å bruke nettstedet eller dets tjenester samtykker du i å være bundet av disse retningslinjene. Hvis du ikke aksepterer å overholde vilkårene i disse retningslinjene, du er ikke autorisert til å bruke eller få tilgang til nettstedet og dets tjenester.

kontakte oss

Hvis du har spørsmål om disse retningslinjene, Vær så snill Kontakt oss. [email protected]

Dette dokumentet ble sist oppdatert mai 24, 2018