Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności ("Polityka") opisuje w jaki sposób operator strony internetowej („Operator WWW”, "my", „Nas” lub „nasz”) zbiera, chroni i wykorzystuje dane osobowe ("Informacje osobiste") ty ("Użytkownik", „Ty” lub „Twój”) may provide on the https://bestappsformobiles.com website and any of its products or services (zbiorowo, „Witryna” lub „Usługi”). Opisuje również wybory dostępne do was dotyczące naszej wykorzystania danych osobowych oraz w jaki sposób można uzyskać dostęp i zaktualizować tę informację. Polityka ta nie odnosi się do praktyk firm, które nie są właścicielami lub kontroli, lub do osób, które nie zatrudniają lub zarządzać.

Gromadzenie danych osobowych

Otrzymujemy i przechowywać informacje, które świadomie przekazane nam podczas wypełniania żadnych formularzy na stronie internetowej. Można wybrać, aby nie dostarczyć nam pewnych informacji, ale to nie może być w stanie skorzystać z niektórych funkcji Serwisu. Użytkownicy, którzy są niepewni, jakie informacje są obowiązkowe zapraszamy do kontaktu z nami.

Gromadzenie danych nieosobowych

Po odwiedzeniu strony internetowej nasze serwery automatycznie rejestrują informacje przesyłane przez przeglądarkę. Dane te mogą zawierać informacje, takie jak adres IP urządzenia, typ i wersja przeglądarki, Typ i wersja systemu operacyjnego, preferencje językowe lub odwiedzenie strony internetowej pan przed tobą przyszedł do naszego Serwisu, stron naszych stronach, które odwiedzasz, czas spędzony na tych stronach, Informacje szukać na naszej stronie internetowej, Czasy i daty dostępu, i inne statystyki.

Wykorzystanie i przetwarzanie zgromadzonych informacji

Wszelkie informacje, które zbieramy od ciebie mogą być wykorzystane do poprawy naszej strony internetowej; uruchomić i obsługiwać naszą stronę internetową i Usług. Nieosobowe informacje zebrane służy jedynie do identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć i ustalenia danych statystycznych dotyczących korzystania z serwisu. Ta informacja statystyczna nie jest inaczej łączone w taki sposób, by zidentyfikować konkretnego użytkownika systemu.

Możemy przetwarzać dane osobowe odnoszące się do ciebie, jeśli stosuje się jeden z następujących: (ja) Dałeś zgodę dla jednego lub więcej określonych celów. Należy zauważyć, że w niektórych przepisach możemy być dopuszczone do przetwarzania informacji, dopóki nie sprzeciw wobec takiego przetwarzania (decydując się), bez konieczności polegania na zgody lub innego z następujących podstaw prawnych poniżej. To, jednak, nie dotyczy, gdy przetwarzanie danych osobowych jest przedmiotem europejskiego prawa o ochronie danych osobowych; (ii) Przekazywanie informacji jest niezbędne do wykonania umowy z wami i / lub jakichkolwiek jego zobowiązań przedumownych; (ii) Przetwarzanie danych jest konieczne dla wykonania zobowiązania prawnego, któremu podlegasz; (iv) Przetwarzanie jest podobne do zadania, które jest prowadzone w interesie publicznym lub dla wykonywania władzy publicznej w nas; (v) Przetwarzanie jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów przez nas lub przez osoby trzecie. W każdym przypadku, będziemy szczęśliwi w celu wyjaśnienia konkretnej podstawy prawnej, która ma zastosowanie do przetwarzania, aw szczególności, czy przepis danych osobowych jest to wymóg ustawowy lub umowny, lub wymóg niezbędny do zawarcia umowy.

przekazywanie i przechowywanie informacji

W zależności od lokalizacji, Transfer danych może wiązać przekazywania i przechowywania informacji w kraju innym niż własny. Masz prawo dowiedzieć się o podstawę prawną transferów informatycznych do kraju spoza Unii Europejskiej lub do dowolnej organizacji międzynarodowej prawa publicznego międzynarodowego lub utworzonej przez dwa lub więcej państw, takich jak ONZ, oraz o środki bezpieczeństwa podejmowane przez nas, aby chronić swoje dane. Jeśli każde takie przekazanie odbywa, można dowiedzieć się więcej zaznaczając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub zapytać się z nami korzystając z informacji zawartych w dziale kontakt.

Uprawnienia użytkowników

Można wykonywać pewne prawa dotyczące informacji przetwarzanych przez nas. W szczególności, masz prawo wykonać następujące czynności: (ja) masz prawo do wycofania zgody gdzie wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych; (ii) masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgody; (iii) masz prawo do nauki, jeśli informacje są przetwarzane przez nas, uzyskanie ujawnienia dotyczące niektórych aspektów przetwarzania i uzyskać kopię poddawanych przetwarzaniu informacji; (iv) masz prawo do weryfikowania poprawności informacji i prosić o to, aby być na bieżąco lub poprawione; (v) masz rację, w pewnych okolicznościach, w celu ograniczenia przetwarzania informacji, w którym to przypadku, Nie będziemy przetwarzać informacje dla innych celów niż przechowywanie go; (my) masz rację, w pewnych okolicznościach, uzyskanie skasowania swoich danych osobowych z nami; (vii) masz prawo otrzymać informacje w uporządkowany, powszechnie stosowane i maszyna w formacie czytelnym i, jeśli jest to technicznie wykonalne, się on przekazany do innego kontrolera bez przeszkód. Przepis ten ma zastosowanie pod warunkiem, że informacje są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie jest na podstawie zgody, na umowy, które są częścią lub w trakcie jej zobowiązań przedumownych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

W przypadku gdy informacje osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w wykonywaniu władzy publicznej o w nas lub do celów uzasadnionych interesów prowadzonej przez nas, może zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania poprzez dostarczenie gruntu związanego z danej sytuacji, aby uzasadnić sprzeciw. Musisz wiedzieć, że, jednak, Należy Twój Dane osobowe przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, można wyrazić sprzeciw wobec tej obróbki w dowolnym momencie bez podania żadnego uzasadnienia. Uczyć się, czy mamy do przetwarzania Danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, można znaleźć w odpowiednich sekcjach tego dokumentu.

Jak korzystać z tych praw

Wszelkie prośby do wykonywania prawa użytkownika może zostać skierowany do właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w tym dokumencie. Wnioski te mogą być wykonywane bezpłatnie i będą rozpatrywane przez Właściciela jak najwcześniej i zawsze w terminie jednego miesiąca.

Ochrona dzieci

Świadomie nie zbiera żadnych informacji osobistych od dzieci w wieku poniżej 13. Jeśli jesteś w wieku poniżej 13, Proszę nie przesyłać żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszej strony internetowej lub usługi. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych, aby monitorować korzystanie z Internetu i swoich dzieci, aby pomóc egzekwować tę politykę poprzez instruowanie ich dzieci nigdy dostarczyć dane osobowe za pośrednictwem naszej strony internetowej lub usługi bez ich zgody. Jeśli masz powody, aby sądzić, że dziecko w wieku poniżej 13 dostarczył nam dane osobowe za pośrednictwem naszej strony internetowej lub usługi, proszę skontaktuj się z nami.

Reklama

Możemy wyświetlać reklamy w Internecie i możemy udostępnić zagregowane i non-identyfikujące informacje o naszych klientów, które zbieramy w trakcie procesu rejestracji lub za pomocą ankiet internetowych i promocji z niektórych reklamodawców. Nie udostępniamy danych osobowych o poszczególnych klientów z reklamodawców. W niektórych przypadkach, możemy korzystać z tej i nie-zagregowane informacje identyfikujące dostarczać reklamy dopasowane do grupy docelowej.

Linki do innych stron

Nasza strona zawiera linki do innych stron, które nie są własnością lub kontrolowanych przez nas. Należy pamiętać, że nie jesteśmy odpowiedzialni za politykę prywatności tych innych stron internetowych lub osób trzecich. Zachęcamy aby zdawać sobie sprawę po opuszczeniu naszej strony internetowej i do zapoznania się z polityką prywatności każdego internetową, która może zbierać dane osobowe.

Bezpieczeństwo informacji

Zabezpieczamy informacje podane na serwerach w kontrolowanym, bezpieczne środowisko, chronione przed nieautoryzowanym dostępem, posługiwać się, ujawnianie. Utrzymujemy rozsądne administracyjne, techniczny, i zabezpieczenia fizyczne w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, posługiwać się, modyfikacja, i ujawnianie Danych Osobowych w jego kontrolą i opieką. jednak, żadna transmisja danych przez sieć Internet lub bezprzewodowej może być zagwarantowana. W związku z tym, podczas gdy staramy się chronić swoje dane osobowe, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że (ja) istnieją ograniczenia bezpieczeństwo i prywatność w Internecie, które są poza naszą kontrolą; (ii) ochrona, integralność, i prywatność wszelkie informacje i dane wymieniane pomiędzy Tobą, a naszym Serwisie nie może być zagwarantowana; i (iii) Wszelkie takie informacje i dane mogą być przeglądane lub przerobione w tranzycie przez osoby trzecie, mimo najlepszych starań.

naruszenie danych

W przypadku stajemy się świadomi, że bezpieczeństwo na stronie zostały naruszone lub użytkowników dane osobowe zostały ujawnione niespokrewnionych osób trzecich w wyniku działania zewnętrznego, włącznie z, ale nie ograniczone do, atakami lub oszustwo, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich środków w rozsądnie, włącznie z, ale nie ograniczone do, badanie i raportowanie, jak również powiadomienia i współpracy z organami ścigania. W przypadku naruszenia danych, dołożymy uzasadnionych starań w celu powiadomienia osób dotkniętych jeśli uważamy, że istnieje uzasadnione ryzyko szkodliwego użytkownika w wyniku naruszenia lub gdy zawiadomienie jest wymagana przez prawo. Kiedy zrobimy będziemy pisać zawiadomienie na Stronie.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności odnoszącą się do Serwisu lub Usług w każdej chwili, skuteczne z chwilą delegowania zaktualizowaną wersję tej polityki w Serwisie. Kiedy my będziemy przeglądu zaktualizowaną datę na dole tej strony. Dalsze korzystanie z Serwisu po takich zmianach stanowi zgodę na takie zmiany.

Przyjęcie tej polityki

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przeczytałeś tę politykę i zgadza się na wszystkie jego warunki. Za pomocą strony internetowej lub jej usług zgadzasz się przestrzegać niniejszej Polityki. Jeśli nie zgadzasz się przestrzegać warunków niniejszej polityki, nie jest uprawniony do korzystania lub dostępu do strony internetowej i jej usług.

kontaktując się z nami

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tej polityki, Proszę Skontaktuj się z nami. [email protected]

Dokument ten został ostatnio zaktualizowane maja 24, 2018