Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy ("Politik") beskriver hur Website Operator (”Webbplatsen Operator”, "vi", ”Oss” eller ”vår”) samlar, skyddar och använder personuppgifter ("Personlig information") du ("Användare", ”Du” eller ”din”) may provide on the https://bestappsformobiles.com website and any of its products or services (kollektivt, ”Webbplatsen” eller ”tjänster”). Den beskriver också de val tillgängliga för dig när det gäller vår användning av dina personuppgifter och hur du kan komma åt och uppdatera denna information. Denna policy gäller inte för den praxis på företag som vi inte äger eller kontrollerar, eller till personer som vi inte använder eller är chef.

Insamling av personlig information

Vi tar emot och lagra all information som du medvetet lämnar till oss när du fyller någon online formulär på webbplatsen. Du kan välja att inte förse oss med viss information, men då kanske du inte att kunna dra nytta av några av webbplats funktioner. Användare som är osäkra om vilken information som är obligatorisk är välkommen att kontakta oss.

Insamling av icke-personlig information

När du besöker webbplatsen registrerar våra servrar automatiskt information som din webbläsare skickar. Dessa data kan innehålla information såsom enhetens IP-adress, typ av webbläsare och version, typ av operativsystem och version, språkinställningar eller webbsidan du besökte innan du kom till vår webbplats, sidor av vår webbplats som du besöker, tiden för dessa sidor, information som du söker efter på vår webbplats, åtkomsttider och datum, och annan statistik.

Användning och bearbetning av insamlad information

Någon av den information vi samlar in från dig kan användas för att förbättra vår hemsida; köra och driva vår webbplats och tjänster. Icke-personlig information som samlas in används endast för att identifiera potentiella fall av missbruk och etablera statistisk information om användning av webbplatsen. Denna statistik är annars inte aggregeras på ett sådant sätt som skulle identifiera någon särskild användare av systemet.

Vi kan behandla personuppgifter i samband med dig om något av följande gäller: (jag) Du har gett sitt samtycke till ett eller flera specifika ändamål. Observera att under vissa lagstiftningar vi kan tillåtas att bearbeta information tills du invända mot sådan behandling (genom att välja bort), utan att behöva förlita sig på samtycke eller någon annan av de följande rättsliga grunder nedan. Detta, dock, gäller inte, när behandlingen av personuppgifter är föremål för europeisk dataskyddslagstiftning; (ii) Tillhandahållande av information är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig och / eller för de pre obligatoriska förpliktelser därav; (ii) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som du är föremål; (iv) Processing är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i myndighetsutövning kommer oss; (v) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör berättigade intressen hos oss eller av en tredje part. Hur som helst, Vi kommer gärna att klargöra särskild rättslig grund som gäller för behandling, och särskilt om tillhandahållande av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalskrav, eller ett krav som krävs för att ingå ett avtal.

överföring och lagring

Beroende på var du befinner dig, dataöverföringar kan innebära att överföra och lagra informationen i ett annat land än ditt eget land. Du har rätt att lära sig om den rättsliga grunden för informationsöverföringar till ett land utanför EU eller någon internationell organisation som lyder under folkrätten eller ställa in två eller flera länder, såsom FN, och om de säkerhetsåtgärder som vidtagits av oss att skydda din information. Om någon sådan överföring sker, du kan ta reda på mer genom att kontrollera de relevanta avsnitten i detta dokument eller fråga med oss ​​med hjälp av informationen i kontaktsektionen.

Användarnas rättigheter

Du kan utöva vissa rättigheter när det gäller din information behandlas av oss. Särskilt, du har rätt att göra följande: (jag) du har rätt att dra tillbaka sitt samtycke där du tidigare har gett ditt samtycke till behandling av dina uppgifter; (ii) du har rätt att motsätta sig behandling av din information om behandlingen utförs på en annan rättslig grund än samtycke; (iii) du har rätt att lära sig om informationen bearbetas av oss, erhålla avslöjande om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av den information som genomgår behandling; (iv) du har rätt att kontrollera riktigheten av din information och be om det ska uppdateras eller korrigeras; (v) du har rätten, under vissa omständigheter, att begränsa behandlingen av din information, i vilket fall, Vi kommer inte att behandla dina uppgifter för något annat än att lagra det ändamål; (vi) du har rätten, under vissa omständigheter, att erhålla radering av personlig information från oss; (vii) har du rätt att få din information på ett strukturerat, vanligen används och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att ha det överförs till en annan styrenhet utan hinder. Denna bestämmelse är tillämplig under förutsättning att din information behandlas på automatisk väg och att behandlingen bygger på ditt samtycke, på ett avtal som du är en del av eller pre obligatoriska förpliktelser därav.

Rätten att invända mot behandlingen

Där personlig information bearbetas för ett allmänintresse, inom ramen för en officiell myndighet kommer oss eller för ändamål som rör berättigade intressen hos oss, Du kan invända mot sådan behandling genom att tillhandahålla en jord relaterat till just din situation för att motivera invändningen. Du måste veta att, dock, bör din personliga information behandlas för direkt marknadsföring, Du kan invända mot att behandlingen när som helst utan att ge någon motivering. Att lära, om vi behandlar personuppgifter för direkt marknadsföring, du kan hänvisa till relevanta avsnitt i detta dokument.

Hur de kan utöva dessa rättigheter

Alla ansökningar om att utöva användarrättigheter kan riktas till ägaren genom kontaktuppgifterna i detta dokument. Dessa önskemål kan utövas gratis och kommer att tas upp av ägaren så tidigt som möjligt och alltid inom en månad.

Integritet för barn

Vi samlar inte medvetet in någon personlig information från barn som är yngre än 13. Om du är yngre än 13, Skicka inte in någon personlig information via vår webbplats eller tjänst. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka sina barns Internetanvändning och att bidra till genomförandet denna policy genom att instruera sina barn att aldrig ge personlig information via vår webbplats eller tjänst utan deras tillstånd. Om du har anledning att tro att ett barn som är yngre än 13 har gett personlig information till oss via vår hemsida eller tjänst, kontakta oss.

Annons

Vi kan visa webbannonser och vi kan dela samlad och icke-identifierande information om våra kunder som vi samlar in via registreringsprocessen eller genom online-undersökningar och kampanjer med vissa annonsörer. Vi delar inte personlig information om enskilda kunder med annonsörer. I vissa fall, Vi kan använda denna aggregerade och icke-identifierande information för att leverera skräddarsydda annonser till den avsedda målgruppen.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Var medveten om att vi inte är ansvariga för integritetspraxis på dessa andra webbplatser eller tredje part. Vi uppmuntrar dig att vara medveten om när du lämnar vår webbplats och att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats som kan samla in personlig information.

Informationssäkerhet

Vi säkrar information du lämnar på datorservrar i en kontrollerad, säker miljö, skyddas mot obehörig åtkomst, använda sig av, eller avslöjande. Vi upprätthåller rimliga administrativa, teknisk, och fysiska säkerhetsåtgärder i ett försök att skydda mot obehörig åtkomst, använda sig av, modifiering, och utlämnande av personuppgifter i sin kontroll och förvar. dock, kan garanteras ingen dataöverföring via Internet eller trådlösa nätverk. Därför, medan vi strävar efter att skydda dina personuppgifter, godkänner du att (jag) det finns säkerhets- och sekretess begränsningar av Internet som ligger utanför vår kontroll; (ii) säkerheten, integritet, och kan inte garanteras privatliv all information och data som utbyts mellan dig och vår webbplats; och (iii) sådan information och data kan visas eller manipulerats i transit av en tredje part, trots ansträngningar.

Dataintrång

I händelse blir vi medvetna om att säkerheten för webbplatsen har äventyrats eller användare personlig information har lämnats ut till oberoende tredje part som ett resultat av extern verksamhet, Inklusive, men inte begränsad till, säkerhetsattacker eller bedrägeri, Vi förbehåller oss rätten att ta rimligen lämpliga åtgärder, Inklusive, men inte begränsad till, utredning och rapportering, liksom anmälan till och samarbetet med de brottsbekämpande myndigheterna. I händelse av en databrott, Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att meddela drabbade individer om vi tror att det finns en rimlig risk för skada för användaren som en följd av brott eller om meddelandet annars krävs enligt lag. När vi gör kommer vi att publicera ett meddelande på webbplatsen.

Ändringar och tillägg

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy avseende webbplatsen eller tjänster när som helst, effektiv vid utstationering av en uppdaterad version av denna policy på webbplatsen. När vi gör vi kommer att revidera den uppdaterade datumet längst ner på denna sida. Fortsatt användning av Webbplatsen efter sådana ändringar skall utgöra ditt medgivande till sådana ändringar.

Godkännande av denna politik

Du är medveten om att du har läst denna policy och är överens om att alla dess villkor. Genom att använda webbplatsen eller dess tjänster godkänner du att vara bunden av denna policy. Om du inte accepterar att följa villkoren i denna policy, du har inte rätt att använda eller få tillgång till webbplatsen och dess tjänster.

kontakta oss

Om du har några frågor om denna policy, Snälla du Kontakta oss. [email protected]

Dokumentet uppdaterades senast den 24, 2018