ซัมซุงอินเทอร์เน็ต Lite / เอพีเคไปดาวน์โหลด | ปพลิเคชันที่ดีที่สุดสำหรับโทรศัพท์มือถือ

Download the latest version of Samsung Internet Lite/Go APK file

ซัมซุงอินเทอร์เน็ต Lite / เอพีเคไปดาวน์โหลด:ลองคุณลักษณะล่าสุดของซัมซุงอินเทอร์เน็ตขั้นตอนหนึ่งก่อน!

แนะนำเบต้าซัมซุงอินเทอร์เน็ต, ซึ่งจะช่วยให้คุณต้นเข้าถึงคุณลักษณะล่าสุดของระบบรักษาความปลอดภัย, เว็บเบราเซอร์มือถือส่วนตัวและการเพิ่มประสิทธิภาพ.

ซัมซุงอินเทอร์เน็ต Lite ไปเอพีเคดาวน์โหลด

ความปลอดภัย:

Samsung Internet helps you to protect your security and privacy while surfing the internet.

* Protected browsing

We will warn you before you can display known malicious websites to prevent you from visiting websites that might be trying to steal your information.

* Content Blocker

Samsung Internet for Android allows third-party apps to provide Content Blocking filters, making surfing safer and easier.

UI improvements

* Reader mode

Reader mode allows you to read articles clearly and conveniently. Now you can customize the look and feel of Reader mode by selecting the font, font size, and background.

* URL bar

The redesign of the URL bar now makes room for helpful badges. An ID card for quick access to Reader mode. ด้วย, aAdd to Homebutton allows the installation of web apps with a single touch.

* Download Manager

It is now more efficient to manage the download history. You can pause, ประวัติย่อ, and cancel the download directly in the notification.

* แท็บรูด

Swipe left or right in the URL bar or the bottom toolbar to navigate to the previous / next tab.

* Contrast mode

The High Contrast mode can be enabled in the accessibility settings of Samsung Internet. For users who need increased contrast, you can view web pages more comfortably and visually impaired.

More comfortable
Samsung Internet supports features that make daily surfing more enjoyable.

* Web payments

Shopping on the web becomes safer and easier than ever with support for the new Web Payments API, so you can check out and pay safely with just a few clicks.

* Amazon shopping assistant

Amazon Shopping Assistant can be enabled to help you get the best deals online when shopping on the Internet by comparing products with Amazon.

* Video Assistant

Video Assistant lets you switch between different display modes while watching videos. With the pop-up player you can surf the internet and watch videos.

* 360 วีดีโอ

You can view immersive videos directly in the browser without wearing a GearVR headset. You can swipe to move 360-degree videos to look around.

Better integrated with Samsung devices
Samsung Internet aims to provide a consistent and continuous user experience between different Samsung devices.

* You can now use intelligent biometric authentication with Intelligent Scan for website logins, web payments, and secret mode access on supported Samsung devices.

* Virtual Reality is available for the internet! When you view a webpage, place the phone in a Gear VR headset and it will open in immersive virtual reality.

* Samsung Internet is now optimized for desktop surfing with the DeX dock.

Motor upgrade
We have updated the browser engine to Chromium 59.

The following permissions are required for the app service.
For optional permissions, the default functionality of the service is enabled but not allowed.

Required permissions
none

สิทธิ์ในตัวเลือก
โทรศัพท์: Used to verify device-specific identification information for app analytics information
ที่ตั้ง: Used to provide user-requested location-based content or location information requested by the website in use
กล้อง: Provides the web page recording function and the QR code recording function
ไมโครโฟน: Used to provide a recording function on the web page
รายชื่อผู้ติดต่อ: Used for cloud synchronization by retrieving device account information
ข้อความ: Used to provide an automatic SMS authentication feature for Wi-Fi login
หน่วยความจำ: Used to store files when downloading web pages

If your system software is lower than Android 6.0, update the software to configure the app permissions.
Previously approved permissions can be reset in the Apps menu in the device settings after the software update.

Samsung Internet Lite/Go by Samsung Electronics Co., จำกัด.

นอกจากนี้ยังดู:-

Download the latest version of Samsung Internet Lite/Go APK file Here

 

รุ่น: 7.2.50.49 (725049000)
อัพเดทล่าสุด: สิงหาคม 19, 2018
ขนาดไฟล์: 18 MB