WinSnap 5.1.1 32-64 થોડી આંતરભાષીય

ચઢિયાતી સ્ક્રીનશૉટ્સ મંજૂરી આપો (વધુ ઈન્ફોસ) બહાર સાથે સેટ અપ.

ડાઉનલોડ પોર્ટેબલ WinSnap આંતરભાષીય ઓનલાઇન (zero.eight એમબી) 20/11/18

પ્રથમ પ્રદર્શન દાખલ: 5.1.1

અર્ક and run WinSnapPortable.

તમે પોર્ટેબલ ફોલ્ડરમાં સ્ક્રીનશોટ્સ જરૂર ન હોય તો, ફેરફાર કરો WinSnapPortable.ini.

WinSnap મૂકી સેટિંગ્સ સચવાય હોવું જ જોઈએ.