Zirco Trình duyệt v0.4.3 – tải aPK

Zirco Trình duyệt v0.4.3
Zirco Trình duyệt v0.4.3

Sự miêu tả

Zirco is an open-supply browser for Android.

tùy chọn:
– tab Limitless (hoán đổi bởi swiping đúng / trái);
– Quảng cáo-blocker (Xem http://goo.gl/MK2Kd for extra informations and limitations);
– Nhập / xuất từ ​​/ vào thẻ SD / bookmark trình duyệt Android;
– Tìm kiếm từ thanh địa chỉ;
– plugins giúp (Đèn flash);
– Có thể lấy bookmark từ Firefox Sync;
– …

Please report points to the applying web site.

Để lại một trả lời